Метаморфозом (від грецького слова metamorphosis – перетворення) у рослин називають перетворення їх основних органів – кореня, стебла і листя. У процесі еволюції, пристосування організмів до мінливих умов існування ці органи іноді дуже сильно видозмінюються. Наприклад, всі частини квітки – його пелюстки, чашолистки, тичинки і маточка – являють собою метаморфізує листя. З листя утворюються і ловчі органи комахоїдних рослин, в які потрапляють комахи та інші дрібні тварини: «капкан» венериної мухоловки, ловчий глечик азіатських кувшіночніков.

Схожі за зовнішнім виглядом утворення можуть виникати з різних органів (див. Аналогія). Так, колючки кактуса утворилися з листя, а колючки глоду і терну – з частини пагонів. У бобових рослин вусики – видозмінені листки, у винограду – частина суцвіть. Всі коренеплоди – морква, петрушка, ріпа, буряк – результат метаморфоза кореня, службовця вмістилищем запасних поживних речовин (власне коренем у них є лише нижня частина та відходять від неї бічними корінням).


У тварин метаморфозом називаються глибокі перетворення будови організму протягом індивідуального розвитку (див. Онтогенез). Зазвичай вони пов’язані з різкою зміною умов існування, наприклад з переходом від водного до повітряного або наземного способу життя. Такий метаморфоз можна спостерігати при розвитку жаби. З яйця (ікринки) вилуплюється мешкає у воді личинка – пуголовок. Тривалий час він росте. Але потім під час метаморфоза він втрачає личинкові органи (зябра, довгий хвіст, рогові зуби) і набуває органи, характерні для дорослої тварини (легкі, задні і передні кінцівки, кісткові зуби, в 6-8 разів зменшується довжина кишечника). Жабеня виходить на сушу ще з залишками хвоста, але незабаром набуває образ дорослої жаби. Метаморфоз пуголовка викликається гормонами щитовидної залози.

У процесі розвитку багатьох комах – метеликів, жуків, комарів, мух – послідовно змінюються форми, не схожі одна на іншу: з яйця вилуплюється червоподібна личинка (у метеликів її називають гусеницею), яка не має зовнішніх зачатків крил. Вона повзає, багато їсть, багато разів линяє (див. Линька) і швидко росте. З останньою линянням починаються докорінні перетворення личинки – її метаморфоз: вона стає лялечкою, яка не харчується і обмежена в рухах. У лялечці руйнуються личинкові структури і утворюються органи, властиві дорослій формі. У результаті з’являється доросла комаха. Цей метаморфоз відбувається під контролем гормону проторакальной залози (в переднегруді) – екдізона.

Источник: moyaosvita.com.ua

1. Метаморфоз у рослин


Виражається в видозмінах основних органів, що відбуваються в онтогенезі і пов’язаних зі зміною виконуваних ними функцій або умов функціонування. Істинний метаморфоз — перетворення одного органу в інший з повною зміною форми і функції, відбувається у багатьох трав’янистих рослин (поступове відмирання надземної втечі і перехід в кореневище, цибулину, клубнелуковицу на час несприятливого періоду). У більшості ж випадків метаморфозу піддаються не диференційовані органи дорослої рослини, а їх зачатки, наприклад, при перетворенні частини пагонів і листя в колючки, вусики. Детермінація зачатка органа, що визначає його остаточний вигляд і відбувається на різних етапах його розвитку, пов’язана з накопиченням певних фізіологічно активних речовин і залежить від зовнішніх і внутрішніх факторів.


2. Метаморфоз у тварин

На відміну від рослин, у тварин при метаморфозі зміні піддається вся будова організму. Метаморфоз властивий більшості груп безхребетних і деяким хребетним — міноги, ряду риб, земноводним. Зазвичай метаморфоз пов’язаний з різкою зміною способу життя тварини в онтогенезі, наприклад, з переходом від свободноплавающей до прикріпленого способу життя, від водного — до наземного і т. д. В життєвому циклі тварин, що розвиваються з метаморфозом, буває хоча б одна Личинкова стадія, що істотно відрізняється від дорослої тварини. У таких тварин різні стадії онтогенезу виконують різні життєві функції, сприяючі збереженню і процвітанню виду (наприклад, на личинкової стадії відбувається розселення, а на дорослому — харчування і ріст). Регуляція метаморфоза у тварин здійснюється гормонами.2.1. Метаморфоз у безхребетних

Для нижчих безхребетних ( губки, кишковопорожнинні) характерний метаморфоз, при якому різні свободноплавающие личинки виконують функцію розселення виду. Часто такий метаморфоз ускладнюється чергуванням поколінь, що розмножуються статевим або безстатевим шляхом. При метаморфозі без чергування поколінь з яйця виходить личинка, що виконує функцію розселення виду (наприклад, трохофора морських багатощетинкових черв’яків, велігер молюсків). Своєрідний некротичний метаморфоз, характерний для немертін, при якому майбутня доросла особина розвивається усередині личинки, при цьому основна маса тіла личинки відмирає. Перехід морських організмів до життя в прісній воді і на суші часто викликає втрату личинкових стадій розвитку. Варіанти метаморфоза, при яких подібна зі вільноживучих личинкою стадія проходить всередині яйцевих оболонок (як, наприклад, у виноградного равлика, яка стадію велігер проходить в яйці), називаються кріптометаболіей.2.1.1. Метаморфоз у багатоніжок і комах

У багатьох багатоніжок зміни протягом життя пов’язані лише з збільшенням числа сегментів тіла і члеників вусиків (т. зв. анаморфоз). Для більшості первічнобескрилих і ряду багатоніжок характерний розвиток без істотних змін — протоморфоз або протометаболія. Розвиток крил у комах призвело до істотних змін онтогенезу. Якщо спосіб життя личинки і імаго подібний, личинка схожа із дорослим комахою, і зміни в основному зводяться до поступового розвитку крил і статевих органів, говорять про неповному перетворенні. Якщо ж в онтогенезі відбувається різке розділення основних функцій (харчування, розселення і розмноження) між личинкою і імаго, а самі личинки мало схожі на дорослих особин, то говорять про повному перетворенні. Перехід личинки в дорослу форму в цьому випадку здійснюється за допомогою лялечки.


Источник: znaimo.com.ua

Метаморфоза – це

Поряд з такими образними засобами мови, як гіпербола, метафора і порівняння, метаморфоза вважається одним з найбільш древніх і яскравих за виразності-стилістичних прийомів. Міфологія, фольклор, балади, байки – саме з них і починалося її сходження і розвиток. Шлях був довгим і нелегким. Сьогодні в «Енциклопедії міфології» надані наступні визначення: по-перше, метаморфоза – це перетворення, втілення одних створінь чи об’єктів в інші. Друге – одна форма змінюється, переходить в іншу і набуває новий зовнішній вигляд і функції. І, нарешті, третє – незвичайні, містичні зміни в чим-небудь, значні перетворення.

Світ художньої літератури


Сучасна література все ще сповнена протиріч. У стилістиці немає єдності поглядів на природу метаморфози і її основних функцій. На думку відомого російського лінгвіста Д. Е. Розенталя, метаморфоза – це в літературі швидше сам процес переходу, перетворення одного явища в інше, а порівняння і метафора, з якими часто плутають метаморфозу, – це вже результат яких-небудь змін. Метаморфоза набагато яскравіше, колоритніше і деятельней, ніж метафора, і рішучіше порівняння.

Інші думки

Метаморфоза і метафора мають бути чіткі розмежовані. Цієї думки дотримується Н.Д. Арутюнова. Згідно з її дослідженням, метаморфоза – це епізод, дія, сцена, явище, яке проходить через весь розвиток сюжету, в той час як метафора – це своєрідне проникнення в семантику слова, вона породжує або перетворює значення. Е. М. Мелетинский вважає, що метаморфоза – це відображення суттєвих рис раннього міфологічного світогляду», згідно з яким природа, явища, предмети, боги, людина злиті в єдине ціле, постійне і нерозривне. Тому всьому сущому властиво переходити один в одного, з «царства живих» в «царство мертвих», з «того світу» в «цей світ» і навпаки.


це можливо? Завдяки обов’язковим меморфозам. Яскравим прикладом використання метаморфози у сучасній літературі можна вважати твір «Перевтілення» Ф. Кафки. У ньому головний герой Грегор Замза – самий що ні на є простий обиватель. Прокинувшись одного разу вранці, він розуміє, що перетворився на комаху, мерзенне і величезне. Яким чином відбулася ця метаморфоза? Причини її невідомі. Автор просто ставить читача перед фактом. Його більше цікавлять наслідки – що сталося потім, як людський розум, повністю усвідомлює те, що сталося, продовжує жити далі, замкнений в тілі комахи, і навколишній його світ приймає його потворність.

Источник: poradu.pp.ua

МЕТАМОРФОЗ (от греческого metamorphosis — превращение). У животных метаморфоз, или метаболия, — это глубокое преобразование строения организма, в процессе которого личинка превращается во взрослую особь. Метаморфоз свойствен большинству групп беспозвоночных и некоторым позвоночным — миногам, ряду рыб (например, двоякодышащим), земноводным. Метаморфоз связан обычно с резкой сменой образа жизни животного в онтогенезе, например с переходом от свободноплавающего к прикреплённому образу жизни, от водного — к наземному или от скрытого в субстрате к открытому воздушному и т. п. В жизненном цикле животных, развивающихся с метаморфозом, бывает хотя бы одна личиночная стадия, в которой организм существенно отличается от взрослого животного.


и развитии с метаморфозом животные на тех или других стадиях онтогенеза выполняют разные функции, способствующие сохранению и процветанию вида. Для низших прикреплённых беспозвоночных (губки, кишечнополостные) характерен метаморфоз, при котором различные свободноплавающие личинки (паренхимула, амфибластула, планула) выполняют функцию расселения вида. Часто такой метаморфоз осложняется чередованием поколений (фаз развития), размножающихся бесполым или половым путём. При метаморфозе без чередования поколений из яйца выходит личинка, выполняющая функцию расселения вида (например, трохофора морских многощетинковых червей, велигер морских моллюсков). Своеобразен так называемый некротический метаморфоз у немертин, у которых внутри личинки развивается будущая взрослая особь, при этом основная масса тела личинки отмирает. Переход морских организмов к жизни в пресной воде и на суше вызывает утрату личиночных стадий развития. Случаи метаморфоза, как, например, у виноградной улитки, которая личиночную стадию, напоминающую велигер морских форм, проходит в яйце, называют криптометаболией. У многих многоножек и бессяжковых насекомых изменения связаны лишь с увеличением числа сегментов тела и члеников усиков — анаморфоз. Для большинства аптеригот и ряда многоножек характерно развитие без существенных изменений — протометаболия (эпиморфоз). Развитие крыльев у насекомых привело к изменениям онтогенеза.

ли образ жизни ранних стадий и имаго сходен, личинка (нимфа) похожа на взрослое насекомое и изменения организации сопровождаются в основном постепенным ростом зачатков крыльев, то говорят о неполном превращении, или гемиметаболии (свойственно таким отрядам насекомых, как подёнки, стрекозы, таракановые, богомоловые, термиты, прямокрылые, равнокрылые, полужесткокрылые). Если в онтогенезе происходит резкое разделение основных функций (питание в стадии личинки, расселение и размножение во взрослой стадии), то говорят о полном превращении, или голометаболии (свойственно жесткокрылым, чешуекрылым, перепончатокрылым, двукрылым и некоторым другим отрядам насекомых). В этом случае червеобразная личинка обычно не похожа на взрослое насекомое и переход личинки во взрослую форму осуществляется на стадии куколки. Среди позвоночных метаморфоз резко проявляется у миног, личинка которых — пескоройка — живёт в грунте, а взрослые особи — полупаразиты рыб; у земноводных из яйца выходит личинка — головастик, по мере метаморфоза личиночные органы утрачиваются и появляются органы взрослого животного. Регуляция метаморфоза осуществляется гормонами.

У растений метаморфоз — видоизменения основных органов, происходящие в онтогенезе и связанные со сменой выполняемых ими функций или условий функционирования. Истинный метаморфоз — превращение одного органа в другой со сменой формы и функции — происходит у многих травянистых растений (постепенное отмирание надземного побега и переход в корневище, луковицу, клубнелуковицу на время неблагоприятного периода). В большинстве же случаев метаморфозу подвергаются не взрослые органы, а их зачатки, например при превращении части побегов и листьев в колючки, усики. Детерминация зачатка органа, определяющая его окончательный облик и происходящая на разных этапах его развития, связана с накоплением определённых физиологически активных веществ и зависит от ряда внешних и внутренних факторов. См. также Побег, Корень.


Метаморфоз животных
Метаморфоз животных. I. Гидроидные: 1 — колония гидроида, отпочковывающая медуз, 2 — медуза, 3 — яйца, 4 — планула (личинка), 5 — полип, дающий начало колонии. II. Многощетинковый червь: 1 — яйца, 2, 3 — личинки (2 — трохофора, 3 — нектохета), 4 — взрослый червь. III. Брюхоногий моллюск: 1 — яйца, 2, 3 — личинки (2 — трохофора, 3 — велигер), 4 — взрослый моллюск. IV. Морской ёж: 1 — яйца, 2, 3 — личинки (2 — диплеурула, 3 — плутеус), 4 — взрослый морской ёж. V. Жук: 1 — яйца, 2 — личинка, 3 — куколка, 4 — имаго. VI. Лягушка: 1 — яйца (икра), 2 — головастик с наружными жабрами, 3 — без жабр, 4 — с задними ногами, 5 — со всеми ногами и с хвостом, 6 — лягушка.

Источник: bioword.ru

Метаморфоза — це …

Поряд з такими образними засобами мови, як гіпербола, метафора і порівняння, метаморфоза вважається одним з найбільш древніх і яскравих за виразністю стилістичних прийомів.


фологія, фольклор, балади, байки — саме з них і починалося її сходження і розвиток. Шлях був довгим і нелегким. Сьогодні в «Енциклопедії міфології» дано такі визначення: по-перше, метаморфоза — це перетворення, втілення одних створінь або об`єктів в інші. Друге — одна форма перетворюється, перетворюється на іншу і набуває новий зовнішній вигляд і функції. І, нарешті, третє — незвичайні, містичні зміни в чому-небудь, значні перетворення.

Метаморфоз це«>

Світ художньої літератури

Сучасна література все ще сповнена протиріч. У стилістиці немає єдності поглядів на природу метаморфози і її основних функцій. На думку відомого російського лінгвіста Д.Е. Розенталя, метаморфоза — це в літературі швидше сам процес переходу, перетворення одного явища в інше, а порівняння і метафора, з якими часто плутають метаморфозу, — це вже результат будь-яких змін. Метаморфоза набагато яскравіше, колоритнее і діяльності, ніж метафора, і рішучіше порівняння.

інші думки

Метаморфоза і метафора повинні бути чіткі розмежовані. Цієї думки дотримується Н.Д. Арутюнова. Згідно з її дослідженням, метаморфоза — це епізод, дія, сцена, явище, яке проходить через весь розвиток сюжету, в той час як метафора — це своєрідне проникнення в семантику слова, вона породжує або перетворює значення.

Е.М. Мелетинський вважає, що метаморфоза — це відображення «істотних рис раннього міфологічного світогляду», згідно з якими природа, явища, предмети, боги, людина злиті в єдине ціле, постійне і нерозривне. Тому всього сущого властиво переходити один в одного, з «царства живих» в «царство мертвих», з «того світу» в «цей світ» і навпаки. Як це можливо? Завдяки обов`язковим меморфозам.

Метаморфоз це«>

Яскравим прикладом використання метаморфози в сучасній літературі можна вважати твір «Перетворення» Ф. Кафки. У ньому головний герой Грегор Замза — самий що ні на є простий обиватель. Прокинувшись одного ранку, він розуміє, що перетворився на комаху, мерзенне і величезна. Яким чином відбулася ця метаморфоза? Причини її невідомі. Автор просто ставить читача перед фактом. Його більше цікавлять наслідки — що сталося потім, як людський розум, повністю усвідомлює те, що сталося, продовжує жити далі, замкнений в тілі комахи, і як навколишній світ приймає його потворність.


Источник: sylukr.ru

Метаморфоз це

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector